Rekisterinpitäjä
Rei-Kaluste Oy
Yritystunnus: 1994677-9
Tietosuojasta vastaavan henkilön nimi: Jani Huovilainen
Osoite: Martinraitti 5, 16730 KUTAJÄRVI
Puhelinnumero: + 358 405061585
Sähköposti: mooble@mooble.fi

Rekisterin nimi
Rei-Kaluste Oy markkinointirekisteri.

Rekisteröidyt
Rekisterissä ovat asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat ja yhteistyökumppanit.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään kirjallisen asiakassuhteen perusteella, sekä mainonnan ja suoramarkkinoinnin
suuntaamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat asiakassuhteen hoitaminen ja
palveluistamme kertominen.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Yrityksen nimi ja henkilön asema
  • Yrityksen osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yhteydenotot, tarjoukset, tilaukset, sopimustiedot
  • Palvelujen käyttäjän itsensä antamat tiedot kuten esimerkiksi asiakaspalaute


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen mooble@mooble.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Comments are closed.